Exhaust Engineering Excellence

Originalutrustning

Originalutrustning

Eminox konstruerar och tillverkar system för avgasefterbehandling till många av Europas ledande originalutrustningstillverkare. Vi kan tillhandahålla en fullständig produktutveckling från koncept till leverans.

På vårt FoU-anläggning i Gainsborough, England, kan vi utföra all avancerad forskning och utveckling samt det prototyparbete som krävs vid konstruktion av dagens och morgondagens avgassystem. Vi använder toppmoderna datorprogram, bl.a. paket för beräkningshydrodynamik, finit elementanalys och avancerad maskinakustik. Vi har också avancerade provanläggningar för att validera och verifiera systemdesign.

Våra anläggningar för design, tillverkning och service är utrustade för låg till medelhög volym där flexibilitet, reaktionsförmåga och snabb expediering är de viktigaste faktorerna. Detta ger oss möjlighet att uppfylla fordonstillverkarnas stränga leveransschema och kvalitetskrav.  Under åren har vi fortsatt att göra betydande investeringar i vår avancerade celltillverkningskapacitet. Vi tillämpar 6-sigmametodik inriktad på noll fel och kostnadseffektiv tillverkning.

Vi har kvalitetsgodkännande enligt ISO TS16949 (global fordonsstandard) och miljönormen BS EN ISO 14001.

Eminox Filter Servicing används av originalutrustningstillverkare som vill ge professionell filterreningsservice till kunder med fordon som har CRT®-system.